Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020  

Thí sinh làm thủ tục đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Hà Nội cần lưu ý những điều này

Thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội có 16 ngày, từ 27/5 đến 12/6, để hoàn thiện thủ tục đăng ký dự tuyển.

Top