Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019  

Tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 như thế nào?

Dự kiến, công thức tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 được tính theo ưu tiên dựa trên điểm tất cả các bài thi.

Top