Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018  

Thị trường điện cạnh tranh: Còn mơ hồ!

Thị trường điện cạnh tranh mới chỉ dừng ở ý nghĩa cạnh tranh giữa các đơn vị mua bán điện, chưa đem lại quyền lợi rõ rệt cho người tiêu dùng.

Top