Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020  

Việt Nam có thể là đối tác chính của Australia trong chuỗi cung ứng mới

Khi Australia tăng cường đa dạng hoá đối tác, giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, Việt Nam được coi là một đối tác chủ chốt, theo chuyên gia.

Top