Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017  

Hốt bạc nhờ làm bạn gái bán thời gian tại Hong Kong

Dịch vụ thuê bạn gái bán thời gian đang phát triển trên mạng xã hội ở Hong Kong. Tuy nhiên, các thiếu nữ làm công việc này đôi khi phải phục vụ cả những nhu cầu khiếm nhã của khách hàng.

 • Danh mục dự án Hà Nội kêu gọi đầu tư, giai đoạn 2017-2020

  Để đảm bảo mục tiêu phát triển giai đoạn 2017-2020, Hà Nội tiếp tục kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước, và đồng thời khẳng định nguồn lực đầu tư xã hội là động lực cho sự phát triển của Thủ đô.

 • Hà Nội đứng đầu cả nước về mức độ sẵn sàng cho phát triển ...

  Kết quả những nỗ lực sau "Hội nghị - Hợp tác và đầu tư 2016" được ghi nhận ở sự cải thiện rõ rệt vị thế của Thủ đô trong một loạt chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh quốc gia và quốc tế

 • Phát triển doanh nghiệp tư nhân: 'Cần bình đẳng, không cần ưu đãi'

  Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế tư nhân là Nhà nước tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân, giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp ngoài Nhà nước,giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn FDI...

 • Báo chí và Doanh nghiệp dưới góc nhìn của các doanh nhân

  Nhìn ở góc độ nào thì mối quan hệ giữa doanh nghiệp (DN) và báo chí đều là mối quan hệ tương hỗ, nhưng làm thế nào để phát huy được mối quan hệ đó đang là mối quan tâm của cả DN và báo chí.

 • Hà Nội: Bảo đảm chất lượng quản lý doanh nghiệp

  Chưa bao giờ hoạt động khởi nghiệp, khởi sự sản xuất - kinh doanh đối với người dân tại Thủ đô lại thuận tiện như hiện tại. Với sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ và UBND TP Hà Nội, chắc chắn số lượng doanh nghiệp ra đời sẽ ngày càng tăng theo thời gian.

Top