Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020  

Hàng không toàn cầu có thể tổn thất 5 tỷ USD trong quý 1 vì Covid-19

Theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế (ICAO), doanh thu trong quý 1 năm 2020 của ngành hàng không có thể giảm từ 4 đến 5 tỷ USD vì virus Corona.

Top