Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018  

Vi phạm tại vòng 7 V.League 2018: Đình chỉ thi đấu 2 trận với Quốc Chí, cảnh cáo Zarour Chaher

Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN tại vòng 7 giải VĐQG Nuti Café 2018.

Top