Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 20 tháng 8 năm 2018  

Ba câu hỏi của ông chủ Amazon với nhân viên mới

Amazon hiện vẫn áp dụng ba câu hỏi kinh điển mà Jeff Bezos đặt ra từ 20 năm trước để tuyển dụng nhân viên.

Top