Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018  

Triệu Sơn- Thanh Hóa: Kiếm tiền tỷ từ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp

Không chịu khuất phục trước những khó khăn, luôn tìm tòi học hỏi kinh nghiệm và qua những lần thất bại đến bây giờ khi về xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn hỏi ai cũng biết đến anh Trần Sỹ Út đã thành công nhờ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp.

Top