Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017  

Doanh nghiệp tư nhân cần thêm cải cách để bớt 'cô đơn'

Kinh tế tư nhân đang là động lực lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tuy nhiên khối doanh nghiệp tư nhân vẫn chịu những áp lực từ chi phí kinh doanh, thủ tục hành chính...

Top