Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018  

Chàng kỹ sư khởi nghiệp không cần gọi vốn

Nguyễn Văn Quang Huy vào danh sách 30 Under 30 châu Á của Forbes sau ba năm xây dựng công ty mà không có nguồn đầu tư từ bên ngoài.

Top