Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020  
  • Ông Trương Gia Bình và 13 tiêu chí chọn doanh nhân “nối nghiệp”

    Ông Trương Gia Bình và 13 tiêu chí chọn doanh nhân “nối nghiệp”

    “Để thực hiện thành công chuyển giao thế hệ, chúng tôi đã đưa ra 13 tiêu chí lãnh đạo tập đoàn FPT. Đây là những việc mà thế hệ tôi đã phần nào làm được, đạt được. Tôi chờ đợi thế hệ lãnh đạo FPT sắp tới cũng phải làm được những việc như thế”, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã có lần chia sẻ với BizLIVE.

Top