Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018  

Các sản phẩm làm đẹp chuyên gia da liễu đưa vào 'danh sách đen'

Một số sản phẩm không mang lại hiệu quả như quảng cáo, một số khác dễ gây kích ứng da, không phù hợp với tất cả mọi người.

Top