Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 17 tháng 1 năm 2019  

Thái Nguyên: Phát triển khu công nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Để tạo môi trường thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư nói chung và đầu tư nước ngoài nói riêng, trước hết cần phải tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế theo hướng đồng bộ, hiện đại. Có như vậy mới tạo động lực thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo đúng định hướng.

Top