Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019  

"Người lao động nặng nhọc, độc hại có quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định"

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Với người lao động nặng nhọc, độc hại, ở vùng đặc biệt khó khăn...có quyền được nghỉ hưu sớm hơn quy định.

Top