Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017  

Hơn 90% lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu

Cuộc khảo sát mới đây của Viện Công nhân và Công đoàn cho thấy hơn 90% người lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu và cho rằng họ đã thực hiện trách nhiệm đầy đủ với quỹ và đảm bảo cân đối quỹ là trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH).

Top