Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018  

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh: Yêu nước bằng những việc làm thiết thực

Với người dân Hà Tĩnh nói chung và một số cá nhân, tổ chức ở Hà Tĩnh nói riêng đang thể hiện lòng yêu nước của mình bằng những hành động có trách nhiệm. Đó không phải là những gì quá đỗi to tát, hay cần phải phô trương, mà đó chính là làm tốt những công việc bình dị hằng ngày với những cách làm hay, tâm huyết và sáng tạo…

Top