Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019  

Dùng điện thoại ở siêu thị khiến hóa đơn của bạn có thể tăng 40%

Người đi mua hàng ở siêu thị có thể sẽ chi thêm 40% hóa đơn, nếu mải dùng điện thoại, theo một nghiên cứu của Anh.

Top