Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2018  

Bà cụ âm thầm trả đũa khiến hàng xóm 20 năm sau mới nhận ra

Bà Valerie Vivian (người Anh) đã kiên nhẫn chờ 20 năm, cho đến khi hàng cây bà trồng cao lên chắn hết tầm nhìn của hàng xóm.

Top