Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017  

Ông Dương Công Minh sẽ ngồi “ghế nóng” chủ tịch Sacombank?

Vào thời điểm này, các thủ tục để đưa ông Dương Công Minh ứng cử vào Hội đồng quản trị Sacombank dường như đã hoàn tất.

Top