Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020  

Bộ Tài chính trình Dự thảo gói 80.200 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp

Gói hỗ trợ này bao gồm việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ các đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19.

Top