Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017  

Nghị quyết 42 - Chìa khóa 'gỡ mìn' xử lý nợ xấu

Với nghị quyết này, VAMC được phép tự thu hồi tài sản đảm bảo để xử lý nợ theo quy định của pháp luật.

Top