Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018  

SHB tài trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu đến từ các nước thành viên IBEC

Hiện thực hóa cam kết luôn đồng hành và mang đến các giải pháp tài chính hiệu quả, tiện ích, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa ra mắt gói sản phẩm tài trợ doanh nghiệp xuất - nhập khẩu đến/từ các nước thành viên Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC).

Top