Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019  

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng, thanh khoản chưa thực sự ổn định

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại. Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua bơm ròng 6.801 tỉ đồng qua kênh tín phiếu.

Top