Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020  

Đâu là yếu tố tạo nên sức hút không bao giờ cũ của “Thủ phủ du lịch miền Bắc”?

Nổi danh là “Thủ phủ du lịch miền Bắc” với di sản thiên nhiên thế giới đã hai lần được UNESCO vinh danh, thành phố vịnh nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung ngày càng chứng tỏ sức hút không bao giờ cũ của mình, đặc biệt là với bạn bè quốc tế.

Top