Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017  

Ngôi nhà ống lụp xụp triệu người mê giữa lòng Sài Gòn

Nhìn qua bên ngoài ngôi nhà ống này không có gì đặc biệt thậm chí còn lụp xụp nhưng khi vào bên trong chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ.

Top