Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020  

Cờ bạc đầu năm và hệ lụy từ những “con bạc khát nước”

Mâu thuẫn từ chiếu bạc thường gây ra hệ quả nghiêm trọng. Thua tiền đánh bạc, khi cay cú "con bạc" có thể ra tay giết người...

Top