Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2019  

35 thanh niên phê ma tuý trong quán bar 386

Bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar, đoàn liên ngành phát hiện hàng trăm “dân bay” đang nhún nhảy trong điệu nhạc, ma túy để vô tư trên bàn…

Top