Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020  

Cách đặt bàn thờ Thần tài hợp lý để một năm 'mưa thuận gió hòa'

Việc đặt ban thờ Thần tài là điều được coi trọng nhất và thường được đặt theo hướng tốt đối với từng gia chủ hoặc hướng đón Khí (Lộc) từ ngoài vào.

Top