Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017  

Bí ẩn nhà nguyện bỏ hoang và câu chuyện ma mị

Tu viên bỏ hoang với kiến trúc nguyên sơ bị tàn phá, phủ màu rêu mốc và những câu chuyện ma mị thêu dệt theo thời gian.

Top