Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020  

Nga để ngỏ khả năng tổ chức sớm hội nghị bộ trưởng OPEC+

Hai nguồn tin thân cận ngày 31/5 cho biết hiện Nga không phản đối việc chuyển cuộc họp cấp bộ trưởng OPEC+ từ ngày 9 - 10/6 thành ngày 4/6.

Top