Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018  
  • UBND thị xã Bỉm Sơn ra quyết định dựa trên căn cứ chưa thỏa đáng!?

    UBND thị xã Bỉm Sơn ra quyết định dựa trên căn cứ chưa thỏa đáng!?

    Trên, dưới bất nhất việc cấp giấy CNQSDĐ của hộ gia đình tại UBND phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Dù đã được thẩm định nguồn gốc đất từ năm 2010 và có kết quả thẩm tra của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn. Tuy đã nhiều năm trôi qua, gia đình bà Trương Thị Thêm vẫn phải gửi đơn đi khắp các ban ngành liên quan mà vẫn chưa được giải quyết.

Top