Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019  
  • Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường nghề

    Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường nghề

    Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Đến năm 2030, quy mô tuyển sinh đạt 6,3 triệu người mỗi năm.

Top