Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019  
  • Đẩy mạnh chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên

    Đẩy mạnh chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên

    Hiện nay, nghiên cứu khoa học (NCKH) không còn là hoạt động xa lạ với sinh viên đại học, thậm chí được rất nhiều bạn trẻ quan tâm với những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, tiếp cận nhiều vấn đề NCKH mới, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật, điện tử.

Top