Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020  
  • Phát động Cuộc thi về biển đảo Tổ quốc trong sinh viên

    Phát động Cuộc thi về biển đảo Tổ quốc trong sinh viên

    Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa phát động Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020. Đây là lần đầu tiên có một cuộc thi quy mô lớn nhằm khơi dậy tình cảm, phát huy trách nhiệm sinh viên trong bảo vệ và phát triển biển, đảo.

Top