Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2017  
  • Anh trong lòng Tổ quốc…!

    Anh trong lòng Tổ quốc…!

    Nước mắt chưa khi nào ngừng chảy. Dưới ba tấc đất, dưới lòng đất mẹ.. còn bao nhiêu người con đã anh dũng hi sinh mà mấy thập kỷ, không một dòng tên, không một tiếng gọi… Các Anh hòa vào đất Mẹ thiêng liêng cho bình yên Tổ quốc, cho hôm nay và cho cả mai sau.

Top