Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018  

Chấn chỉnh hoạt động của các công ty tài chính trên cả nước

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố có công ty tài chính tiêu dùng hoạt động sẽ phải tăng cường nắm bắt tình hình và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật của các công ty này.

Top