Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019  

Không mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao

Bộ Tài chính khuyến nghị doanh nghiệp phát hành trái phiếu, các tổ chức cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư hiểu rõ và tuân thủ quy định của pháp luật. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác quản lý giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

  • Không mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao

    Không mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao

    Bộ Tài chính khuyến nghị doanh nghiệp phát hành trái phiếu, các tổ chức cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư hiểu rõ và tuân thủ quy định của pháp luật. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác quản lý giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Top