Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019  

Người có thu nhập thấp được vay tới 900 triệu đồng để mua nhà

Hạn mức vốn vay cho người có thu nhập thấp tăng lên mức 900 triệu đồng/hồ sơ, lãi suất 4,7%/năm.

Top