Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018  
  • Ngân hàng đua chốt tăng vốn

    Ngân hàng đua chốt tăng vốn

    Thời điểm đáp ứng chuẩn về Basel II đang đến gần và lộ trình Ngân hàng Nhà nước đề ra là đến năm 2020, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải có từ 12 đến 15 ngân hàng đáp ứng chuẩn Basel II khiến áp lực tăng vốn cuối năm càng nặng nề hơn.

  • Ban hành mức đóng bảo hiểm y tế mới

    Ban hành mức đóng bảo hiểm y tế mới

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó quy định mức đóng BHYT.

Top