Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019  
  • Singapore đã đầu tư 2.169 dự án vào Việt Nam

    Singapore đã đầu tư 2.169 dự án vào Việt Nam

    Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay Singapore có 2.169 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt trên 47,9 tỷ USD, đứng thứ 3/130 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, sau Hàn Quốc và Nhật Bản.

Top