Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019  
  • Nợ xấu, chuyện cũ và mới

    Nợ xấu, chuyện cũ và mới

    Với các ngân hàng đã tất toán nợ khỏi Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), nợ xấu là câu chuyện cũ, nhưng còn rất nhiều ngân hàng, đây vẫn là chuyện thời sự, đặc biệt khi mốc 2020 sắp đến…

  • Nhiều lợi ích cho người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện

    Nhiều lợi ích cho người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện

    Được hưởng lương hưu; Được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để khám chữa bệnh theo chế độ BHYT khi đang hưởng lương hưu; Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH)… là những lợi ích cho người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện

Top