Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019  
  • Lãi suất quý III khó nổi sóng

    Lãi suất quý III khó nổi sóng

    Định hướng giảm tốc tăng trưởng tín dụng trong năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xuống khoảng 14% phần nào giảm áp lực tăng lãi suất của ngành ngân hàng.

Top