Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019  
  • Quỹ ngoại cũng không… dễ lãi

    Quỹ ngoại cũng không… dễ lãi

    Thiếu vắng thông tin hỗ trợ, thị trường cổ phiếu quý II lình xình, ngoại trừ ở một vài cổ phiếu lớn trong VN30, hoặc những cổ phiếu có những thông tin riêng như M&A, phát hành cho đối tác chiến lược. Với diễn biến này, ngay cả quỹ ngoại, tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, cũng có kết quả tăng trưởng không mấy khả quan.

  • Tiền tiếp tục chảy mạnh vào bảo hiểm

    Tiền tiếp tục chảy mạnh vào bảo hiểm

    6 tháng đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng 17%. Tăng trưởng của bảo hiểm nhân thọ duy trì tốc độ cao gấp hơn 2 lần so với bảo hiểm phi nhân thọ.

Top