Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 17 tháng 3 năm 2018  
  • Hà Nội triển khai thanh toán bảo hiểm không dùng tiền mặt

    Hà Nội triển khai thanh toán bảo hiểm không dùng tiền mặt

    Thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội về triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ thực hiện một số nội dung đối với công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), công tác chi trả các chế độ BHXH.

Top