Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019  
  • Lãnh đạo bán 'chui', thổi giá cổ phiếu

    Lãnh đạo bán 'chui', thổi giá cổ phiếu

    YEG chỉ là một trong số những thương hiệu điển hình về sự khủng hoảng khi lãnh đạo thổi giá, bán chui cổ phiếu; đánh mất niềm tin của các nhà đầu tư.

  • Singapore đã đầu tư 2.169 dự án vào Việt Nam

    Singapore đã đầu tư 2.169 dự án vào Việt Nam

    Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay Singapore có 2.169 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt trên 47,9 tỷ USD, đứng thứ 3/130 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, sau Hàn Quốc và Nhật Bản.

Top