Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020  
  • Thị trường chứng khoán đầu năm 2020 và những nhân tố hỗ trợ

    Thị trường chứng khoán đầu năm 2020 và những nhân tố hỗ trợ

    Bước vào đầu năm 2020 chưa được 2 tháng, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua 2 giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn 1, là khoảng thời gian trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán, chỉ số tích lũy đi lên và giai đoạn 2 là sau kỳ nghỉ Tết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-18 đã giảm điểm nhanh, lấy đi toàn bộ giá trị tích lũy cả năm trước đó. Đây là nhận định của SSI.

Top