Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017  
  • Dừng cho vay ngoại tệ sẽ tạo ra sự bình đẳng?

    Dừng cho vay ngoại tệ sẽ tạo ra sự bình đẳng?

    Nhiều ý kiến cho rằng, có những DN thuộc đối tượng ưu tiên, cần phải cho vay bằng ngoại tệ. Song cũng có một số DN thực chất không có nhu cầu vay ngoại tệ, không thuộc nhóm DN cần được ưu tiên nhưng vẫn được hưởng chung sự ưu đãi của chính sách vay ngoại tệ.

  • Nhà băng nào đang chi bảo hiểm tiền gửi nhiều nhất?

    Nhà băng nào đang chi bảo hiểm tiền gửi nhiều nhất?

    Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang thu phí từ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi với mức phí đồng hạng là 0,15% tính trên số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Top