Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2017  
  • Lỗ nặng vì cất giữ vàng trong két sắt

    Lỗ nặng vì cất giữ vàng trong két sắt

    Từ năm 2013, NHNN đã chấm dứt hoạt động huy động và cho vay vàng trên toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Từ thời điểm trên lượng vàng người dân gửi tại các ngân hàng chỉ ở dưới dạng giữ hộ, người gửi vàng không được hưởng lãi suất mà còn tốn phí gửi vàng.

Top