Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018  
  • Ban hành mức đóng bảo hiểm y tế mới

    Ban hành mức đóng bảo hiểm y tế mới

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó quy định mức đóng BHYT.

Top