Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020  

"Chúng ta đừng than vãn nữa"

Sáng, mẹ gọi điện thật sớm: “Đừng đưa cháu về quê thời điểm này con ạ. Con có nghe người ta nói không, khi Tổ quốc cần, chúng ta hãy ở yên một chỗ”.

Top