Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020  

Cô giáo được 200 người hiến máu và hai tháng vượt cửa tử

20 ngày sau ca mổ được 200 người hiến máu, Ngọc Lan lại phải lên bàn mổ lần thứ hai. Câu đầu tiên của cô giáo trẻ khi tỉnh lại là "Còn sống ư?".

Top