Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019  

Bao giờ thì đàn ông ngoại tình sẽ hối hận?

Có lẽ ở giây phút bị phản bội đau đớn nhất, phụ nữ đã từng hỏi rốt cuộc bao giờ đàn ông sẽ hối hận, bao giờ kẻ bội tình kia sẽ gặp quả báo?

Top