Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021  

Tỉnh lại may mà chưa quá muộn

Tỉnh lại may mà chưa quá muộn! Giờ đây, tôi đã trở về mái ấm của mình. Ngày ngày lo đưa con đi học, đưa vợ đi làm và làm phụ vợ trong doanh nghiệp của vợ.

Top