Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020  

50 loại thuốc tiềm năng điều trị Covid-19

Các nhà nghiên cứu toàn cầu đang nỗ lực thiết lập một “bản đồ” protein của nCoV, xác định được 50 loại thuốc có thể nhắm vào chúng.

Top