Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018  

Việt Nam giành HC đồng giải karate thế giới

Nguyễn Thị Ngoan vượt qua đối thủ đứng thứ sáu thế giới để giành HC đồng hạng 61kg tại giải K1 Premier League 2018 tại Rotterdam.

Top