Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018  
  • Những bước chuyển mình của golf chuyên nghiệp Việt Nam

    Những bước chuyển mình của golf chuyên nghiệp Việt Nam

    Trong bối cảnh phát triển golf chuyên nghiệp đang là nỗi trăn trở của các nhà quản lý, thì sự có mặt của những doanh nghiệp golf hàng đầu như Tập đoàn FLC được kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp lớn, đưa lại bước chuyển mình cho golf chuyên nghiệp nước nhà.

Top