Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 17 tháng 1 năm 2019  

FDI sẽ có tác động như thế nào đến thị trường bất động sản năm 2019?

Không chỉ mang đến nguồn vốn, FDI vào bất động sản đã và đang thay đổi bộ mặt của thị trường này.

Top