Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019  

Ba phương án gỡ khó cho dự án vướng đất công

Quỹ đất do Nhà nước quản lý nằm rải rác tại dự án do doanh nghiệp đầu tư nên được dồn thửa, định giá thị trường hoặc đấu giá, theo HoREA.

Top