Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018  

Lý do người trẻ ở Mỹ khó mua nhà

Những người từ 24 đến 38 tuổi tại Mỹ cho rằng nợ sinh viên và tiền trả trước lớn là những trở ngại chính với việc mua nhà.

Top