Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020  

Bộ trưởng Xây dựng: Giá nhà không phản ánh đúng giá trị thực bất động sản

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, giá cả hàng hóa bất động sản, nhất là giá nhà ở chưa ổn định, không phản ánh đúng giá trị thực, cũng như không phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân.

Top