Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018  

Hà Trung - Thanh Hóa: Sử dụng đất san lấp dự án khu dân cư Đồng Bắn theo kiểu tận dụng?

Dự án khu dân cư Đồng Bắn, Xã Hà Bình có dấu hiệu sai phạm do nhà thầu thi công sử dụng đất không đúng như trong thiết kế, đất đá phong hóa đồi Hà Tân thiếu độ kết dính ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Top