Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018  

7.000 tỷ đồng dành cho 4 dự án đường sắt cấp bách

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa đồng ý bố trí 7.000 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp 4 công trình thiết yếu tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.

Top