Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020  

Hà Nội dự kiến không tăng học phí năm học 2020-2021

Thành phố Hà Nội dự kiến giữ nguyên mức học phí nhằm chia sẻ khó khăn với cha mẹ học sinh, phù hợp các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Top