Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020  

Hơn 600 người tập huấn chạy thử tàu Cát Linh - Hà Đông

681 người Việt đang được tập huấn và kiểm tra lại lý thuyết, sát hạch trước khi vận hành thử tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Top