Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020  
  • Việt Nam - đất lành...

    Việt Nam - đất lành...

    Đất lành chim đậu, mượn câu nói ví von của người xưa để vận vào thế nước hôm nay. Bằng hình ảnh đất nước Việt Nam ổn định, bằng nền tảng kinh tế vững chắc cùng với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ về thương mại và đầu tư cởi mở hơn đã giúp đất nước Việt Nam tự tin là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mảnh đất lành cho các startup khởi nghiệp,...

  • Đề xuất siết chặt khâu chấm thi trong kỳ Thi THPT quốc gia 2020

    Đề xuất siết chặt khâu chấm thi trong kỳ Thi THPT quốc gia 2020

    Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia 2020 và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Top