Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017  
  • Huyền thoại 'Điện Biên Phủ trên không' và những con số

    Huyền thoại 'Điện Biên Phủ trên không' và những con số

    rận “Điện Biên Phủ trên không” là cuộc đụng đầu trực diện, mang ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta với lực lượng không quân chiến lược mạnh mẽ của Mỹ. Những phương tiện chiến tranh tối tân bậc nhất đương thời đã thất bại trước sức mạnh to lớn của ý chí Việt Nam, của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Top