Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020  
  • Chống dịch COVID-19: Bao giờ đi học trở lại?

    Chống dịch COVID-19: Bao giờ đi học trở lại?

    Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua các địa phương đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Câu chuyện đặt ra là phải sớm đưa các hoạt động kinh tế, xã hội nói chung cũng như hoạt động giáo dục, đào tạo nói riêng trở lại bình thường.

Top