Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018  
  • Thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp

    Thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp

    ĐH Quốc gia TPHCM đang nghiên cứu Đề án Thí điểm tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp cho hai ngành là Quản trị kinh doanh và ngành Quản lý giáo dục. Nếu triển khai, đây sẽ là chương trình đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam.

Top