Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019  
  • Thái Nguyên: Hai chốt kiểm lâm nghiêm ngặt nhưng lâm tặc vẫn qua mặt

    Thái Nguyên:  Hai chốt kiểm lâm nghiêm ngặt nhưng lâm tặc vẫn qua mặt

    Hiện nay, nhiều ha rừng phòng hộ nằm trong vùng quy hoạch Dự án xây dựng Khu tâm linh Hồ Núi Cốc (Đền Gàn) do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch có diện tích 19,9 ha nằm trong tổng thể Bán đảo đền Bà Chúa Thượng Ngàn (Đền Gàn) 180 ha, vốn đầu tư 4.061.987.000.000 đồng.

Top