Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019  
  • Hoàn thiện cơ chế phòng, chống bạo lực gia đình

    Hoàn thiện cơ chế phòng, chống bạo lực gia đình

    Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo. Đó là vấn đề được nhấn mạnh tại phiên thảo luận hoàn thiện và thực thi pháp luật với chủ đề “Chống phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” vừa được Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức.

  • 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020

    9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020

    Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục, với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.

Top