Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019  

6 tháng năm 2019, xuất khẩu lâm sản tăng hơn 20%

Giá trị xuất khẩu lâm sản chính 6 tháng năm 2019 ước đạt gần 5,3 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 50% kế hoạch năm.

Top