Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018  

Nissan chấm dứt hợp đồng với nhà phân phối tại Việt Nam

Nissan Nhật Bản thông báo kết thúc hợp tác liên doanh với Tan Chong, nhà phân phối ôtô Nissan tại Việt Nam.

Top