Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017  

Tôm Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Malaysia

Với sự hỗ trợ của Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, tỉnh Hà Tĩnh đã xuất khẩu thành công 18 tấn tôm đông lạnh sang thị trường Malaysia.

Top