Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018  

Nhìn thanh long thê thảm, lo cho nhiều nông sản khác

Trung Quốc đã trồng nhiều loại nông sản với diện tích lớn nên giảm dần nhập khẩu từ Việt Nam.

Top