Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020  

Nhà đầu tư Mỹ muốn mở rộng hoạt động ở Việt Nam

Ngoài đẩy mạnh xuất khẩu từ Mỹ sang Việt, US Eximbank cho biết quan tâm đến năng lượng tái tạo, giao thông vận tải, hàng không…

Top