Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020  

Đồ lễ ông Công, ông Táo: Vàng mã hạ nhiệt, cá chép “lên ngôi“

Do tâm lý tiêu dùng của người dân đang thay đổi nên lượng bán hàng vàng giảm nhẹ thay bằng việc mua, thả cá phóng sinh nhiều hơn.

Top