Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2017  

Lời hứa - Thông điệp gây xúc động về thắt dây an toàn

Hãy thắt dây an toàn dù chỉ là quãng đường ngắn, hãy thắt dây an toàn dù xe có trang bị túi khí, hãy thắt dây an toàn dù áo có thể bị nhăn, hãy thắt dây an toàn dù cảm thấy gò bó và hãy thắt dây an toàn dù bạn là tay lái lụa.

Top