Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017  

Bệnh nhân sống sót gửi đơn xin tại ngoại, giảm nhẹ tội cho bác sĩ Lương

Các bệnh nhân sống sót và người nhà bệnh nhân từng điều trị tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã có đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng xin giảm nhẹ tội cho bác sĩ Lương.

Top