Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020  

Khám chữa bệnh từ xa sẽ được chi trả BHYT?

Khám chữa bệnh từ xa được kỳ vọng là giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới, tuy nhiên để triển khai trong thực tế vẫn còn gặp khó, nhất là việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ xa bằng BHYT

Top