Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020  

Hà Nội tăng hỗ trợ cá nhân quyết toán thuế bằng phương thức điện tử

Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo về việc đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân chủ động thực hiện quyết toán bằng phương thức điện tử.

bệnh viên
Top