Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2017  

Thủ tướng: Cán bộ làm tín dụng nhất thiết phải gần dân, sát dân

Theo Thủ tướng, cán bộ làm tín dụng, hệ thống làm tín dụng chính sách nhất thiết phải gần dân, sát dân, phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để đáp ứng tốt hơn, phù hợp với nhu cầu của người vay vốn.

Top