Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020  

Khi nào Việt Nam mở lại việc giao thông, giao thương với quốc tế?

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Thủ tướng sẽ xem xét và quyết định thời điểm phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh ở trong nước và trên thế giới.

Vinamilk123
Top