Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018  

Tìm giải pháp chính sách để phát triển ngành giấy tại Việt Nam

Sáng ngày 16/10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tổ chức Hội thảo cùng các nhà làm chính sách để phát triển bền vững ngành giấy tại Việt Nam.

Top