Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017  

Thủ tướng yêu cầu xử lý tình trạng 'một sản phẩm ba Bộ kiểm tra'

Mỗi năm doanh nghiệp phải bỏ ra 28,6 triệu ngày công với chi phí 14.300 tỷ đồng cho việc kiểm tra hàng hóa.

Top