Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 18 tháng 6 năm 2018  

Hà Nội cần đi đầu trong kỷ nguyên công nghệ số và cách mạng công nghiệp 4.0

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hà Nội cần có kế hoạch tổng thể và cần phóng tầm nhìn ra những khu vực tiềm năng, những quận, huyện mới để định hướng phát triển. Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng có tiềm năng rất lớn về khoa học công nghệ, đó là một hướng để khơi dậy động lực tăng trưởng mới. Thành phố cần đi đầu trong kỷ nguyên công nghệ số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Top