Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018  

Bộ Công an: Bỏ hộ khẩu giấy tiết kiệm 1.600 tỷ đồng mỗi năm

Bộ Công an đang lấy ý kiến về lựa chọn quản lý dân cư bằng hộ khẩu hay qua mã số định danh cá nhân.

Top