Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017  

Robot tự động đỗ xe đầu tiên trên thế giới

Stan là robot được thiết kế để đỗ xe ngoài trời, nó có thể đưa xe đỗ khít vào nhau giúp tiết kiệm đến 50% không gian của bãi.

  • Lời hứa - Thông điệp gây xúc động về thắt dây an toàn

    Lời hứa - Thông điệp gây xúc động về thắt dây an toàn

    Hãy thắt dây an toàn dù chỉ là quãng đường ngắn, hãy thắt dây an toàn dù xe có trang bị túi khí, hãy thắt dây an toàn dù áo có thể bị nhăn, hãy thắt dây an toàn dù cảm thấy gò bó và hãy thắt dây an toàn dù bạn là tay lái lụa.

Top