Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017  
  • Lời hứa - Thông điệp gây xúc động về thắt dây an toàn

    Lời hứa - Thông điệp gây xúc động về thắt dây an toàn

    Hãy thắt dây an toàn dù chỉ là quãng đường ngắn, hãy thắt dây an toàn dù xe có trang bị túi khí, hãy thắt dây an toàn dù áo có thể bị nhăn, hãy thắt dây an toàn dù cảm thấy gò bó và hãy thắt dây an toàn dù bạn là tay lái lụa.

Top