Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019  

Đầu năm 2019, Việt Nam đã chi hơn 157 triệu USD nhập khẩu ô tô

Tổng cục Hải quan đã thay đổi cách thức công bố các số liệu thống kê thị trường ôtô nhập khẩu định kì 2 lần/tháng thay vì mỗi tuần một lần như năm ngoái.

Top