Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017  

Cục Đăng kiểm sẽ duyệt triệu hồi hơn 8.000 xe Toyota

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang làm rõ một số vấn đề và sẽ phê duyệt đợt triệu hồi hơn 8.000 xe Toyota gặp lỗi túi khí Takata vài ngày tới.

Top