Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017  

Thép Nhật giả chất lượng được dùng trong động cơ ôtô

Kobe Steel thừa nhận cung cấp vật liệu cho hơn 500 khách hàng, thay vì 200 như ban đầu, và có thêm 9 loại sản phẩm bị giả chất lượng.

Top