Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 4

Nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh lớp 4 cả năm 2021 – 2022, Tài liệu viết 1 đoạn văn giới thiệu về bản thân em bằng tiếng Anh lớp 4 có dịch dưới đây bao gồm những mẫu câu tiếng Anh thường gặp khi giới thiệu về bản thân và 4 đoạn văn tiếng Anh mẫu tự viết về bản thân có dịch giúp các em học sinh lớp 4 chuẩn bị bài nói về bản thân hiệu quả.

Tài liệu luyện nói tiếng Anh lớp 4 do Tip.edu.vn tự biên tập và đăng tải, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mại.

I. Những mẫu câu thường gặp trong bài tự giới thiệu bản thân lớp 4

1. Mở đầu để làm quen bạn

– Hello, My name is Lam .
– Hi, They call me Lam .
– Hey, I am Lam .
– Hey ! I am Lam .
– Can / May I introduce myself ? – My name is Linh Nguyen

2. Giới thiệu về họ và tên

– My first name is Giang, which means “ river ” ( Tên tôi là Giang, còn có nghĩa là “ sông ” )
– Please call me Lam. ( Cứ gọi tôi là Lâm )
– Everyone calls me Lam. ( Mọi người vẫn gọi tôi là Lâm )
– My Le is my name ( Mỹ Lệ là tên tôi )

3. Nói về tuổi với người khác

– I am 6 ( Tôi 6 tuổi )
– I am 12 years old ( tôi 12 tuổi )
– I am around your age ( Tôi ngang tuổi bạn )

4. Nói về lớp học & trường học

– I’m in class 4A in Cau Giay primary school. ( Tôi là học viên lớp 4A trường tiểu học CG cầu giấy )
– I’m in 4B class ( Tôi đang học lớp 4B )

5. Nói về sở thích của bản thân

– My hobbies are reading and writing. ( Sở thích của tôi là đọc và viết )
– I like reading books. ( Tôi thích đọc sách )

– I am good at playing chess. (Tôi giỏi chơi cờ)

– I enjoy / love taking pictures. ( Tôi thích chụp ảnh )

6. Giới thiệu về gia đình

– There are four of us in my family ( Có 4 người trong mái ấm gia đình tôi. )
– I am the only child / I don’t have any siblings. I would have liked a sister. ( Tôi là con một / Tôi không có anh chị em. Tôi rất thích nếu có chị / em gái. )

II. Mẫu đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 4 – Mẫu 1

Good morning, everyone. I am My Le. I am nine years old. Now I am in class 4A1 in Le Quy Don primary school. I like reading comic books and listening to music. There are four thành viên in my family : my father, my mother, my older sister and I. I am very happy to be your classmate .

Hướng dẫn dịch

Chào buổi sáng mọi người. Tôi là Mỹ Lệ. Tôi chín tuổi. Bây giờ em đang học lớp 4A1 trường tiểu học Lê Quý Đôn. Tôi thích đọc truyện tranh và nghe nhạc. Có bốn thành viên trong mái ấm gia đình tôi : bố tôi, mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Tôi rất vui khi được trở thành bạn cùng lớp của những bạn .

Viết 1 đoạn văn giới thiệu về bản thân em bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Hey, I am Thuy Linh. I am new thành viên in class 4B. I am nine years old. My family has six people : my grandparents, my parents, my brother and I. In my không lấy phí time, I like playing the guitar because I like Music very much. I also love Maths. I want to be a Math teacher in the future .

Bài dịch

Xin chào, tôi là Thùy Linh. Tôi là thành viên mới trong lớp 4B. Tôi chín tuổi. Gia đình tôi có sáu người : ông bà, cha mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi thích chơi guitar vì tôi rất thích Âm nhạc. Tôi cũng thương mến môn Toán. Tôi muốn trở thành một giáo viên dạy Toán trong tương lai .

Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản – Mẫu 3

Hi, my full name is Pham Ngoc Anh. Please call me Ngoc Anh. I am nine years old. I am in 4C class in Hai Ba Trung primary school. My family has three people and I am only child. My father is a doctor and my mother is a teacher. I love English because I want to be a tour guide. Nice to meet you .

Lời dịch

Xin chào, tên không thiếu của tôi là Phạm Ngọc Anh. Hãy gọi tôi là Ngọc Anh. Tôi chín tuổi. Tôi học lớp 4C trường tiểu học Hai Bà Trưng. Gia đình tôi có ba người và tôi là con một. Cha tôi là một bác sĩ và mẹ tôi là một giáo viên. Tôi yêu tiếng Anh vì tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch du lịch. Rất vui được gặp những bạn .

Giới thiệu về bản thân và gia đình bằng tiếng Anh ngắn gọn lớp 4 – mãu 4

Good morning teacher and all classmates. My name is Thuy Linh. And my full name is Nguyen Thuy Linh. I am nine years old. I am from Thai Binh province. My hobby is reading comic books. I always read them when I have không lấy phí time. I also like listening to English music. Because I want to improve my English listening skill. And My favorite subject is English. In the future, I want to be an English teacher because I like teaching children. I am very happy to be a part of your class 4A1. Nice to meet you .

Dịch bài

Chào buổi sáng cô giáo và tổng thể những bạn trong lớp. Tớ tên là Thùy Linh. Và tớ tên không thiếu là Nguyễn Thùy Linh. Tớ chín tuổi. Tớ đến từ tỉnh Tỉnh Thái Bình. Sở thích của tớ là đọc truyện tranh. Tớ luôn đọc chúng khi rảnh rỗi. Tớ cũng thích nghe nhạc tiếng Anh. Vì tớ muốn cải tổ kỹ năng và kiến thức nghe tiếng Anh của mình. Và môn học thương mến của tớ là tiếng Anh. Trong tương lai, tớ muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh vì tớ thích dạy trẻ nhỏ. Tớ rất vui khi trở thành một thành viên của lớp 4A1. Hân hạnh được biết những bạn .

Trên đây là Những đoạn văn tiếng Anh giới thiệu bản thân lớp 4 đơn giản nhất. Bên cạnh đó, Tip.edu.vn đã đăng tải rất nhiều tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 4 theo chuyên đề khác nhau như:

Bài tập Chọn đáp án đúng tiếng Anh lớp 4
Bài tập tìm lỗi sai tiếng Anh lớp 4
Bài tập Điền từ tiếng Anh lớp 4

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Văn học

Viết một bình luận