Bảng ngọc liên quân mùa 22 -[2022] mạnh nhất – Izgaming


Bảng ngọc Liên Quân mùa 22 sẽ được phan loại theo 6 vai trò như sau : Sát Thủ, Xạ Thủ, Pháp Sư, Đấu Sĩ, Trợ Thủ, Đỡ Đòn. Mỗi vai trò sẽ có 1 bảng ngọc riêng để phát huy tối đa sức mạnh nhất .

Bảng ngọc trinh sát liên quân

Ngọc cho trinh sát tay ngắn

*Áp dụng cho tướng:

Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ chí mạng Tỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III hút máu Hút máu +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

*Áp dụng cho tướng:

Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III công vật lý/xuyên giáp Công vật lý +2
Xuyên giáp +3.6
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạy Tốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Ngọc cho trinh sát tay dài

*Áp dụng cho tướng:

EnzoEnzo

Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ II tốc đánh/tỉ lệ chí mạng Tốc đánh +1.6%
Tỷ lệ chí mạng +0.5%
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạy Tốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc trinh sát tiến công phép

*Áp dụng cho tướng:

Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phép Công phép +4.2
Xuyên giáp phép +2.4
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạy Tốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III tốc đánh/xuyên giáp phép Tốc đánh +0.6%
Xuyên giáp phép +6.4

Chi tiết hơn tại: Bảng ngọc sát thủ Liên Quân

Bảng ngọc xạ thủ liên quân

Bảng ngọc AD đi đường rồng 

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III Tỉ lệ chí mạng/sát thương chí mạng Tỷ lệ chí mạng +0.7%
Sát thương chí mạng +3.6%
10 viên Tím III hút máu Hút máu +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc Ad đi rừng

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ chí mạng Tỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III hút máu Hút máu +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Chi tiết hơn: Bảng ngọc Xạ Thủ Liên Quân

Bảng ngọc đấu sĩ liên quân

Bảng ngọc Đấu Sĩ theo hướng dồn sát thương

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Bảng ngọc này ưu tiên năng lực dồn sát thương cho Đấu Sĩ, một số ít gợi ý tương thích nhất như : Skud, Zuka, Florentino, Volkath, …

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III công vật lý Công vật lý +3.2
10 viên Tím III hút máu Hút máu +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

^^^ Gợi ý khác

Bảng ngọc này tương thích nhất cho những tướng cần lượng sát thương lớn cũng như năng lực chuyển dời linh động để đi gank như : Superman, Richter, Triệu Vân, Yena, Omen, Allain, Rourke, ..

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III công vật lý/xuyên giáp Công vật lý +2
Xuyên giáp +3.6
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạy Tốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc dành cho Đấu Sĩ chống chịu

Một hướng khác cho đấu sĩ là chống chịu như vẫn bảo vệ năng lực gây sát thương, cùng xem nhé .

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giáp Tốc đánh +1%
Máu tối đa +33.7
Giáp +2.3
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạy Máu tối đa +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêu Máu tối đa +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Chi tiết hơn: Bảng ngọc đấu sĩ liên quân

Bảng ngọc pháp sư liên quân

Bảng ngọc pháp sư tổng hợp

Đây là bảng ngọc mà những bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho toàn bộ những tướng Pháp Sư trong liên quân. Tuy nhiên để tối ưu nhất mình sẽ liệt kế 1 số vị tướng tương thích nhất cho bảng ngọc này ngay dưới đây .

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
5 viên Đỏ III công phép Công phép +5.3
5 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phép Công phép +4.2
Xuyên giáp phép +2.4
5 viên Tím III hút máu phép Hút máu phép +1.6%
5 viên Tím III công phép/hút máu phép Công phép +2.4
Hút máu phép +1%
5 viên Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêu Công phép +2.4
Giảm hồi chiêu +0.7%
5 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêu Máu tối đa +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc Pháp Sư sốc sát thương

Bảng ngọc này vận dụng cho những vị tướng có combo dồn sát thương mạnh .

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép Công phép +5.3
10 viên Tím III hút máu phép Hút máu phép +1.6%
10 viên Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêu Công phép +2.4
Giảm hồi chiêu +0.7%

Bảng ngọc Pháp Sư đi rừng

Bảng ngọc này dành riêng cho những tướng pháp sư đi rừng, bảo vệ năng lực dọn quái và hồi sinh .

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phép Công phép +4.2
Xuyên giáp phép +2.4
10 viên Tím III công phép/hút máu phép Công phép +2.4
Hút máu phép +1%
10 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêu Máu tối đa +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Chi tiết hợn: Bảng ngọc phép Liên Quân

Bảng ngọc trợ thủ liên quân

Bảng ngọc Trợ Thủ tay ngắn (chống chịu)

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giáp Tốc đánh +1%
Máu tối đa +33.7
Giáp +2.3
10 viên Tím III máu tối đa/hồi máu/tốc chạy Máu tối đa +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III giáp/giáp phép/giảm hồi chiêu Giáp +2.7
Giáp phép +2.7
Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc Trợ Thủ tay dài

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép Công phép +5.3
10 viên Tím III Máu tối đa/hồi máu Máu tối đa +60
Hồi máu/5s +4.5
10 viên Xanh III giảm hồi chiêu Giảm hồi chiêu +1%

Chi tiết hơn: Bảng ngọc trợ thủ liên quân

Bảng ngọc đỡ đòn liên quân

Bảng ngọc Đỡ Đòn công vật lý 

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giáp Tốc đánh +1%
Máu tối đa +33.7
Giáp +2.3
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạy Máu tối đa +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III giáp/giáp phép/giảm hồi chiêu Giáp +2.7
Giáp phép +2.7
Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc Đỡ Đòn công phép

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Ngọc Hiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép Công phép +5.3
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạy Máu tối đa +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêu Máu tối đa +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Chi tiết hơn : Bảng ngọc đỡ đòn liên quân

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Game

Viết một bình luận